FODAP (Fotodokumentácia, archív a propaganda) za úlohu má oboznámiť širšiu verejnosť o práci a aktivitách SKUS-a h. J. Čmelika a tak propagovať prácu všetkých programových foriem ako v Srbsku tak aj v zahraničí, prostredníctvom sociálnych sietí (facebook, youtube a iné).

Aj tato stránka je dielom FODAP-u prezentuje tvorbu všetkých programových foriem Spolku, čím sa stará o informačnú a propagančnú činnosť v Spolku.