Od

jún 11, 2024

0

Sava Stepanov (Padej 1951 – Nový Sad 2024), historik umenia, výtvarný kritik. Študoval na Filozofickej fakulte v Belehrade. Od roku 1973 publikoval veľký počet textov z oblasti výtvarného umenia a fotografie v denníkoch, odborných časopisoch a katalógoch výstav doma i v zahraničí. Pracoval v Galérii Matice srbskej, Fotogalérii, Centre pre vizuálnu kultúru Zlaté oko a v Ústave pre kultúru Vojvodiny. Na konci sedemdesiatych rokov bol externým redaktorom Výtvarného salónu Tribúny mladých v Novom Sade. Bol odborný spolupracovník Encyklopédie Juhoslávie v Redakcii pre Vojvodinu, Juhoslovanského lexikografického ústavu, Záhreb, v rokoch 1975 – 1980, redaktor v Encyklopédii Vojvodiny, VAVU od roku 2008 pre výtvarné umenie a ilustračné materiály. Bol jedným zo zakladateľov a člen Národného inštitútu pre fotografiu v Belehrade (1992). Bol účastník početných sympózií doma i v zahraničí. Pripravil veľký počet autorských výstav, bol umeleckým riaditeľom a hlavný selektor niekoľkých významných umeleckých podujatí. Bol účastníkom 54. Bienále v Benátkach v rámci medzinárodného projektu (Ne)adekvátne, ktorý skoncipovala španielska umelkyňa Dora García v pavilóne Španielska (2011).

Sava Stepanov

Sava Stepanov bol vynikajúcim znalcom výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Bol spoluautorom výtvarných monografií Mária Gašková – maliarka tichej vášne (spolu s Vladimírom Valentíkom a Bohumírom Bachratým) a Pavel Pop – Senzitívna výtvarná myšlienka (spolu s Vladimírom Valentíkom). Svojimi vysoko profesionálnymi a fundovanými kritikami sledoval a hodnotil diela Miry Brtkovej, Jaroslava Šimoviča, Tichomíra Bíreša, Márie Gaškovej, Pavla Popa, Michala Kiráľa, Pavla Čániho, Jozefa Klátika, Martina Kizúra, Rastislava Škuľca, Michala Ďurovku, Zvonimíra Pudelku, Aleny Klátikovej, Michala Madackého a iných. Stál pri vzniku výstavy prác malého formátu slovenských výtvarných umelcov zo Srbska Korene a desať rokov neúnavne hodnotil jej umelecké dosahy. Sava Stepanov zanechal rukopis pripravovanej publikácie Umenie vojvodinských Slovákov v Srbsku v priebehu 20. a začiatku 21. storočia.

Je autorom viacerých kníh a monografií (výber): Svetlopisy, 1981; Potreba obrazu, 1988; Socha Olgy Jevrić, 2001; Antológia srbského maliarstva druhej polovice XX storočia (spolu s Đorđom Kadijevićom a Sretom Bošnjakom), 2004; 50 rokov umeleckej kolónie Ečka (spolu s Bélom Duráncim), Súčasná galéria, Zreňanin, 2009; Obrazy mesta (spolu s Majou Erdeljanin a Vladimirom Mitrovićom), KC Nového Sadu, 2009; Filo Filipović (spolu s Ješom Denegrim a Zoranom Gavrićom), Múzea Čiernej Hory, Podgorica, 2011; Po 2000, 2011; Jovan Soldatović, Galéria Bel art, Nový Sad 2011, Dragan Stojkov – maliar rovnováhy (spolu s Dr. Miodragom Jovanovićom), Galéria Bel art, Nový Sad 2013; Benátske reflexie, ÚKV, Nový Sad, 2013; O kresbe a kresliaroch, ÚKV, Nový Sad, 2013; After memory: the Art of Milenko Prvački – 40 years (spolu s Dr. Charlesom Merewetherom), Singapore, 2013; Mpart-Intimate (spolu so Sanjou Mladenović Kojić), ÚKV, Nový Sad, 2013; Ferenc Barat, Plakátok, Nemzetti Kulturális Alap, Budapešť, 2014; Umenie bez hraníc, ÚKV, Nový Sad, 2014; Mária Gašková – Maliarstvo tichej vášne, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad, 2015; Milica Kojčić, Sky glass, Belehrad, 2016; Grujica Lazarević, Dom kulture, Čačak, 2016; Slobodan Kojić, sochy, Centrum súčasného umenia, Podgorica, 2017.

Ocenenia: 1995 Cena PIJS za najlepší text o soche, Pančevo; 1998 Cena Samosprávneho záujmového spoločenstva pre kultúru za knihu Potreba obrazu, Nový Sad; 1994 Cena Zlatá značka Kultúrneho osvetového spoločenstva Srbska, Belehrad; 1994 Cena Iskra kultúry Kultúrno-osvetového spoločenstva Vojvodiny, Nový Sad; 1996 Cena Združenia historikov umenia Srbska za najúspešnejšiu autorskú výstavu (Umenie deväťdesatych: diskrétny modernizmus), Belehrad; Cena Artmagazínu – viackrát oceňovaný za najúspešnejšiu autorskú výstavu, prípadne za autorskú účasť na najúspešnejšom výstavnom projekte v Novom Sade (Fatálne deväťdesiate – stratégia odporu a konfrontácie; 2002 Medzinárodná výstava Balkan art – Pohyby, nové životné prostredia, nové existencie, 2005 Medzinárodná výstava umeleckých vlajok; 2006 Výstava obrazov a grafík Andyho Warhola v Novom Sade; 2008 Umenie vo Vojvodine dnes: maliarstvo; 2009 za knihu Obraz mesta; 2011, Dunajské dialógy, 2016). Cena Lazara Trifunovića za výtvarnú kritiku, Belehrad; 2011 Cena Vertikála za výtvarnú kritiku Galérie Bel art, Nový Sad.

Česť jeho pamiatke! 

The post IN MEMORIAM: Sava Stepanov (1951 – 2024), historik umenia a výtvarný kritik appeared first on Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Od

Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru