FODAP

Foto-dokumentácia – propagácia – FODAP je programová forma SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka ktorá sa zaoberá zbierkou foto a video dokumentácie zaznamenanej o činností všetkých programových foriem a propagáciou vystúpení v divadelnej sále, Klube VHV, na zájazdoch. Zakladateľom tejto programovej formy je Martin Uhrík, ktorý sa aj sám dlho zaoberal umeleckou fotografiou, video-kamerou a plagátom.

Vďaka tejto programovej forme zostala slušná kopa spolkárskeho a najmä divadelného archívu. Po skončení rekonštrukcie povaly Slovenského národného domu táto forma by mala dostať svoje adekvátne priestory, kde by mali uložiť bohatú zbierku archívneho materiálu.

Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru