3xd

0 Sava Stepanov (Padej 1951 – Nový Sad 2024), historik umenia, výtvarný kritik. Študoval na Filozofickej fakulte v Belehrade. Od…

Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru