3xd

Produkcia 30. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď priniesla päť predstavení v súťažnej časti a dve v revuálnej.

### Súťažné predstavenia:
1. **Legionári** – Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca
– **Autor:** Ján Žolnaj
– **Réžia:** Svetlana Gašková

2. **Veveričky** – Základná škola hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy
– **Autor:** Ján Uličiansky
– **Réžia:** Ivan Ječmen, Alexander Materák

3. **Kuchárkin tajomný recept** – SKUS Slnečnica ZŠ maršala Tita v Padine
– **Autori:** Mária Kotvášová-Jonášová, Pavol Grňa
– **Réžia:** Snežana Garafiátová, Anna Širková

4. **Vlk a kozliatka** – SKUS Milana Rastislava Štefánika z Bingule
– **Autor:** Anna Filková
– **Réžia:** Tijana Farkašová, Dušan Piskla

5. **Čas, a čo s ním?** – SKUS Ľudovíta Štúra Matice slovenskej v Iloku
– **Réžia:** Jarmila Mudrochová

### Revuálne predstavenia:
1. **Moderna izbiračica** – ZŠ Simeona Aranického zo Starej Pazovy
2. **Koza rohatá** – ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy

### Odborná porota:
– **Členovia:** Miroslav Benka, Miroslav Fábry, Ján Privizer
– **Pozitívne hodnotenie:** Snahy divadelných ochotníkov zachovať divadelnú činnosť a materinský jazyk.

### Ocenenia:
– **Prvá cena:** *Legionári* (Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca)
– **Najúspešnejšia réžia:** Svetlana Gašková
– **Špeciálne ceny:**
– **Dizajn svetla:** Peter Čáni
– **Hudba:** Jaroslav Zima
– **Najlepší text:** Ján Žolnaj
– **Najúspešnejší herec:** Dávid Ján Uram (postava Paľa)
– **Najúspešnejšia scénografia:** Ondrej Mištec, Zvonimír Pudelka
– **Najúspešnejšia hlavná mužská postava:** Milan Majera (postava Miša)

– **Druhá cena:** *Vlk a kozliatka* (SKUS Milana Rastislava Štefánika z Bingule)
– **Špeciálna cena za choreografiu:** Tijana Farkašová, Anna Filková
– **Najúspešnejšie kostýmy:** Rodičia hercov
– **Najúspešnejšia epizódna mužská postava:** Dušan Piskla (postava Vlka)

– **Tretia cena:** *Veveričky* (ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy)
– **Najúspešnejšia hlavná ženská postava:** Mária Grbićová (postava Verony)
– **Najúspešnejšia epizódna ženská postava:** Orisja Barnáková (postava Sochy)

– **Špeciálna cena za kolektívnu hru:** *Kuchárkin tajomný recept* (SKUS Slnečnica ZŠ maršala Tita z Padiny)
– **Najúspešnejšia dramatizácia:** Snežana Garafiátová
– **Najúspešnejší debutanti:** Tea Maglocká (postava Maje), Vladimír Tomášik (postava Janka)

### Ocenenia detskej poroty:
– **Najsympatickejší herec:** Milan Majera (Báčsky Petrovec)
– **Najsympatickejšia herečka:** Antónia Lamošová (Ilok)
– **Najkomickejší herec:** Dávid Ján Uram (Báčsky Petrovec)
– **Najkomickejšia herečka:** Viktória Dubovská (Bingula)
– **Najsympatickejší kostým:** Dária Poničanová (Padina)
– **Najsympatickejší herecký pár:** Petra Kolárová, António Očovaj (Stará Pazova)
– **Najlepší herci v predstaveniach:**
– Milan Majera (Báčsky Petrovec)
– Mária Grbićová (Stará Pazova)
– Anna Durgalová (Padina)
– Ognjen Maľa (Bingula)
– Ema Lamošová (Ilok)

Prehliadka 3 x Ď pokračuje v podpore a rozvoji detskej divadelnej tvorby na Slovensku a v zahraničí, čím prispieva k udržaniu kultúrneho dedičstva a jazyka v komunitách.

Od admin

Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru