Slovenský ľudový orchester

V Starej Pazove sa najprv hralo na cytre a dychových inštrumentoch. Rodina Tirindová a Jovanovićová neskôr používali sláčikové inštrumenty. Po druhej svetovej vojne k sláčikovým inštrumentom pripojili harmoniku – diatonku a heligonku, aby Ján Medveď a Michal Ďarmotský začali uplatňovať päťradovú a šesťradovú gombičkovú chromatickú harmoniku. Postupne sa k base, kontrabase, gitare (kontre) a husliam osvedčil štvrtý inštrument harmonika. Profesor hudby Michal Čemerský v sedemdesiatych rokoch pazovský orchester dopĺňal klarinetom.

Fotografiu poskytla Katarína Verešová

V rokoch deväťdesiatich pri SKUS-e hrdinu Janka Čmelíka sa utvorilo silné jadro hudobníkov takže boli orchestre mnohočlenné a zvuk piesni úplnejší. Istý čas sa robili aj personálne výmeny s KUS-om Branka Radičevića a FS Dukat, alebo sa súbor dopĺňal hudobníkmi z ostatných slovenských osád, občas až z Vojlovice. Neskôr sa pri spolku školili nové kádre utvorením hudobnej školy, takže dnes mnohí mladí ľudia okrem spevu a tanca vedia hrať na niektorom inštrumente.

Slovenský ľudový orchester sprevádza FS Klasy, početných spevákoch na manifestácii Rozospievaný Sriem ako aj na častých koncertoch. Vydal zopár CD, alebo má nahrávky v Staropazovskom rozhlase.

Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru