Literárna spoločnosť Ľudmily Hurbanovej

Literárna spoločnosť Ľudmily Hurbanovej založená je z iniciatívy žiakov pazovského gymnázia a profesora slovenčiny Vena Nechvátala roku 1976. Cieľom spoločnosti bola popularizácia literárneho umenia medzi mladými. Na posedeniach sa čítali aj vlastné práce – próza a poézia. Neskôr začali vydávať aj svoj periodický časopis Aurora a svoje najlepšie práce publikovať v mládežníckom časopise Vzlet.

Časom sa literárna spoločnosť začala zaoberať aj pestovaním krásneho slova tak, že nacvičovala recitátorov pre tunajšie prehliadky. Tak sa na republikovej a zväzovej súťaži ocitli aj významní pazovskí herci: Miroslav Benka, Anna Kardelisová a Marína Gašparová.

Dnes Literárna spoločnosť Ľudmily Hurbanovej nacvičuje recitátorov a vydáva periodický časopis Auróra.

Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru