Klub VHV

Klub VHV ako programová forma nastala po rekonštrukcii prednej časti Slovenského národného domu roku 1975, so zámerom stretávania sa a pobavenia pri kávičke a nealko nápojoch. Potom organizovala prednášky, promócie kníh a časopisov, večierky a rozličné zábavy…

Vďaka Klubu VHV zaznamenané sú početné jubilea divadla, folklóru, spevákov, spisovateľov, výtvarníkov… Klub VHV sprostredkoval stretnutia a posedenia s početnými spisovateľmi zo Slovenska, tunajšími donátormi a sponzormi spolku, ako s podnikateľmi zo Slovenska. Pravidelne organizoval silvestrovské večierky, verejné zábavy a príležitostné disko tance pre svojich členov a svojich hostí.

Dnes Klub VHV usporadúva večierky slovenskej pazovskej kuchyne a pripravuje občerstvenie pre hostí, ktorí vystupujú v divadelnej sieni.

Platforma na správu súhlasov od Real Cookie Banneru